“Варненски танц” – смесен танц, музика Иван Иванов, хореография Димитър Манов. Авторски права върху танца закупени от “Лира Груп” ООД.  “Варненски танц” е в изпълнение на професионален ансамбъл на ГУСВ.

“Елица” – музика Елица Тодорова и Стоян Янкулов, хореография Лорета Димитрова. Авторски права върху музиката – с договор между Елица Тодорова, Стоян Янкулов и Лира Груп ООД. Ексклузивни авторски права върху танца – “Лира Груп” ООД

“Копчетата” – женски шопски танц, музика народна, продуцент “Балканфолк”, хореография Лорета Димитрова. Авторски права върху танца – “Лира Груп” ООД. Танц “Копчетата” е разработен и носи духа на типичните хора’ от Радомирско.

“Шопи” – мъжки шопски танц, музика Михаил Йорданов, хореография доц.Красимир Петров, постановка Лорета Димитрова. Авторски права върху танца с договор между Красимир Петров и “Лира Груп” ООД.

“Шопите” – смесен шопски танц, музика народна, хореография Лорета Димитрова. Авторски права върху танца – “Лира Груп” ООД.

“Петрунино” – смесен шопски танц, музика народна, продуцент “Балканфолк”, хореография Лорета Димитрова. Авторски права върху танца – “Лира Груп” ООД.

Танците “Шопи”, “Копчетата” и “Шопите” са само част от репертоара, с който Лира Денс се яви на прегледите на 4-ти Национални прегледи на фолклорните ансамбли през 2013 г. и стана член на ЦИОФФ България, официален представител на ЮНЕСКО. Ансамбълът показа високо артистично ниво и е препоръчан от Национална секция на ЦИОФФ България да участва в Международни фолклорни фестивали.

“Игри край Струма” – смесен македонски танц, музика Богомил Живков, Иван Иванов хореография Димитър Манов, постановка Лорета Димитрова.  Авторски права върху танца с договор между Димитър Манов и “Лира Груп” ООД. Лира Денс посвещава този танц в памет на ТЕО!

“Любовта на ратая” – камерен тракийски танц, музика Капански оркестър”, хореография Румян Занев, постановка Лорета Димитрова. Авторски права върху танца и музиката – с договор между Румян Занев и “Лира Груп” ООД.

Розета - Лира Денс, България www.liragroup.eu

“Розета” – стилизиран танц, музика народна, хореография Лорета Димитрова. Авторски права върху танца – “Лира Груп” ООД. Премиерно танцът е разработен и представен на авторски спектакъл на “Лира Денс” – “Грозното Патенце” през юни 2015 г.