Вплитайки българския фолклор с други жанрове, в едно с целия пъстър колоритен репертоар,  се раждат творби като “Тифлис” и “Фюжън”. Хореографите създават неповторими български творби като “Шопите”, “Слънчогледи”, “Копчетата”, “Елица”. 

 БTA:

“Усетихме стихията на пясъчната буря в Египет, безгрижно и весело се забавлявахме в Гърция. Но най-важното – всичко, до което се докоснахме остави своя отпечатък и не остана в спомените ни, бе превъплатено в танци, който нашите ученици изучиха наред с историята им“, разказва Лорета Димитрова. „Пихме от извора на бита на страните и го пренесохме в дебрите на нашия, прекрасен, колоритен и богат български фолклор, който тачим и пазим с цялото си сърце. Тръгнахме двама, сега сме десетки пъти по двама, всички тези хора, запленени от идеята да откриеш, изучиш и пресъздадеш бита, културата, танца, красотата на народите“.